SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Bohoslužby

Bohoslužby se konají každou první a třetí středu v měsíci od 17:00 hodin

Rozpis bohoslužeb a aktivit >>