SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Stavební deník

Následující text je doslovným opisem originálu.
Může obsahovat překlepy z důvodu místní nečitelnosti originálu.

Stavbu kostela provádí
Arch. František Gušlbauer stavitel Trhové Sviny

6. dubna 1936, pondělí

Započalo se s vytyčením staveniště. Pracoval 1 dělník, 8h.

7. dubna 1936, úterý

Pokračováno s vytyčením staveniště Započalo se s vytyčením staveniště. Započato s výkupem základu pro armovanou desku věže. Pracovalo celkem 3 dělníci úhrnem 16 hodin. Počasí deštivé. Práce v 1h odp. přerušena.

8. dubna 1936, středa
Dnešním dnem se nepracovalo (Trhová středa)

9. dubna 1936, čtvrtek
Pokračováno na výkopu armované desky základu věže. Pracovalo celkem 4 dělníci úhrnem 27.hod. Počasí sluné.

10. dubna 1936, pátek
Pokračováno na výkopu armované desky základu věže. Započato s vyzdívkou boudy na materiál. Pracovalo celkem 3 zedníci, 1 dělník a 1 žena. Na staveniště dovezeny 3 povozy cihel. Počasí sluné.

11. dubna 1936, sobota
Vyzdívka boudy ukončena. Pracovali celkem 3 zedníci a 1 dělník úhrnem 17 hod. Pracovalo se jen do 12 hod. (Bílá sobota). Počasí: Deštivé přeháňky.
12. dubna 1936, neděle
Neděle. (Hod boží velikonoční) nepracováno.
13. dubna 1936, pondělí
Pondělí velikonoční. Nepracováno.
14. dubna 1936, úterý
Pokračováno na výkopu pro armovanou desku věže, započato s výkupem základu sboru. Zbudovaná střecha na boudě na materiál. Dovezeny 3 povozy cihel. Pracovalo celkem, 2 tesaři, 10 dělníků a 2 ženy. Úhrnem 103,5 hod. Počasí sluné.
15. dubna 1936, středa
Výkop pro armovací desku ukončen. Pokračováno na výkopu základů. Klepán štěrk do betonu. Vyspraveny 2 kolečka a 5 truhlíků na maltu. Dovoz materiálu: 3 auta šterku do betonu od p. Valtera. Pracovalo celkem – 1 tesař, 11 dělníků a 4 ženy. Úhrnem 105 hod. Počasí sluné.
16. dubna 1936, čtvrtek
Pokračováno na výkopu základů. Započato v 9 hodin s vyzdívkou základů. Přistavěn 1 karb (nádrž, v níž se hasí vápno a připravuje malta, pozn. redaktora) na maltu. Vyspraveny 2 žebříky. Děláná malta. Voda se brala od p. Hlubůčka. Pracovalo celkem: 1 tesař, 3 zedníci, 8 dělníků a 6 žen. Úhrnem 135,5 hod. Počasí sluné.
17. dubna 1936, pátek
Pokračováno s výkupem základů na vyzdívu. Připravovány kozy na lešení. Klepán štěrk do betonu. Pracovalo celkem 2 tesaři, 7 zedníků, 10 dělníků a 6 žen. Úhrnem 103 hod. Počasí poměrně silný vítr
18. dubna 1936, sobota
Pokračováno na vyzdívce základů. Výkup základů ukončen. Klepán štěrk do betonu. Pipravovány lešenářské kozy. Pracovalo celkem 2 tesaři, 7 zedníků, 9 dělníků a 8 žen. Úhrnem 116 hod. Počasí silný ledový vítr
19. dubna 1936, neděle
Neděle. Nepracováno.
20. dubna 1936, pondělí
Pokračováno na vyzdívce základů. Klepán štěrk do betonu. Kopán písal. Připravován sokloví kámen, lešenové kozy a míchačka pro míchání betonu. Pracovalo celkem 2 tesaři, 7 zedníků 1 kameník, 11 dělníků a 8 žen. Úhrnem 215 hod. Zakoupeny 2 železa pro kameníka. Naostřeno 9. želez. Dovezeny prkna a sice 19 653 m3 od p. Šírka, 3 m3 šterku od p. Valtera, železo do betonu od p 1 kilo 1 m sil drátu, 3 balíky lepenky a 6 balíků hřebíků
21. dubna 1936, úterý
Vyzdívka základů skončena. Započato s vyzdívkou kameního sokle. Připravován kámen na řádkové soklové zdivo. Klepán štěrk do betonu. Kopán písek. Započato s ohybem želez na armovanou desku pod věží. Prán štěrk do betonu. Tesaři připravovali bednění pro věže.
Pracovalo celkem: 2 tesaři, 9 zedníků, 1 kameník, 7 dělníků a 9 žen. Úhrnem 210 hodin.. Zakoupeno 1 sekáč na železo, klíče na 15, a 8 železa 2 kusy na ohyby. Naostřeno 1 kladivo a 48 želez (… hamernických). Vše u. p. Valtera.
Počasí: sklon ku dešti.
22. dubna 1936, středa
Pokračováno na vyzdívce soklového zdiva. Kladena a spojována izolace na horký asfalt. Připravován kámen na řádkové soklové zdivo. Kopán písek. Prán štěrk do betonu. Pokračováno na přípravě armatůry desky. Tesaři pokračovali n přípravě bednění do věže. Pracovalo celkem 2 tesaři, 7 zedníků, 1 učeň, 4 dělníci a 8 žen. Úhrnem: 153 hodin
Dovoy materiálu: 3m3 štěrku do betonu od p. Valtera. 7 balíků lepenky a 20kg asfaltu, dovezl p. Šrůt.
Kancelářské potřeby zakoupeny u p. Gstil za Kč H.70. 1 železný hrnec od p. Valtra za Kč 6. Naostřil 3 klíny a 9 kamenických želez a vyhranil 1 palici p. Valter. Počasí: sklon k dešti.
23. dubna 1936, čtvrtek
Tesaři položili asfaltovou lepenku na boudu. Zakoupen 1 pilník od p. Valtera. Dovezeny … p. Hrbkem: 15. kusů. Počasí deštivé. Nepracováno.
24. dubna 1936, pátek
Pokračováno na vyzdívce sokle. Připravován kámen na řádkové soklové zdivo. Kopán písek. Pokračováno na
přípravě armatury desky pod věž. Tesaři pracovali na bednění pro věž.
Pracovalo celkem:: 1. tesaři, 6 zedníků, 8 dělníků a 13 žen. Celkem 224  hodin. P. Klein dovezl 2 auta cihel. P. Svoboda 2 povozy cihel. P. Hrbek 15 kusů hradeb. P. Valter naostřil 23 kusů kamenických želez a 1 sekáč na železo. Počasí: sluné.
25. dubna 1936, sobota
Pokračováno na vyzdívce sokle. Připravován kámen na řádkové soklové zdivo. Kopán písek. Započato s kladením armatůry věžní desky. Vybetonovván základ 1. pilíře pod kruchtu.
Pracovalo celkem 2 tesaři, 7. zedníků, 6 dělníků a 11 žen.
Úhrnem: 208 hodin.. Pan Duda vozil cihly. P. Valter naostřil 19 kusů kamenických želez. Zakoupen 1 trakař p. Jana. Počasí: sklon k dešti.
26. dubna 1936, neděle
Neděle – nepracováno.
Počasí: deštivé.
27. dubna 1936, pondělí
Pokračováno na vyzdívce sokle. Připravován kámen na řádkové soklové zdivo. Armatůra betonové desky věžní dokončena. Pracovalo celkem 1. tesař 10. zedníků 4 kameníci, 3 dělníků s 6 žen. Úhrnem – hodin. P. Duda vozil cihly. Zakoupeno 11 kg .. od p. Volfa. P. Valter naostřil 41 kusů kamenických želez. Počasí: sluné.
28. dubna 1936, úterý
Pokračováno na vyzdívce sokle. Připravován kámen na řádkové soklové zdivo. Započato s betonováním armované desky pod věží. Započato se zdivem v přízemí. Tesař připravoval bednění a skruže sloupků.
Pracovalo celkem: 2 tesaři, 14 zedníků, 5. kameníků, a 6 žen.
Úhrnem: 276. hodin. Dovezeno na staveniště 20 q cementu, dodal p. Jan, dovezl p. Duda. Pan Duda vozil po celý den cihly na staveniště. Zakoupena 1 kropící konev od p. Špatenky. Pan Valter
naostřil 42 kusů kamenických želez. Počasí: sluné.
29. dubna 1936, středa
Pokračováno na soklování i na zdivu v přízemí. Na betonováním armované desky pod věží pokračováno. Tesař připravoval bednění. Pracovalo celkem: 1 tesař, 14 zedníků, 1. kameník, 9 dělníků a 5 žen. Úhrnem: 236 hodin.Dovezeno na staveniště 15 q cementu, dodal p. Jan. Dovezl p. Duda. Pět – 5. balíků asfaltové lepenky dodal p. Jan, dovezl p. Šrůt. Pan Šimák dovezl na staveniště 3 auta cihel 1800 tun. Pan Valter naostřil 8 kamenických želez. Počasí sluné.
30. dubna 1936, čtvrtek
Pokračováno na přízemním zdivu. Armovaná deska základová pod věží dobetována, vybetonován vnitřní pilíř ke věži do úrovně přízemni podlahy. Kopán písek. Tesař připravoval bednění. Kopán základ pro 1. místnost přiléhající ku sboru s fary. Pracovalo celkem: 1 tesař, 15 zedníků, 1. kameník, 11 dělníků a 3 ženy. Úhrnem: 248 hodin. Dodáno na staveniště 750 kg cementu, dodal p. Jan, dovezli dělníci. Počasí sluné.
1. května 1936, pátek
Svátek práce – nepracováno. Počasí deštivé.
2. května 1936, sobota
Práce pro deštivé počasí po 1/2 h. přerušena. Počasí deštivé.
3. května 1936, neděle
Neděle nepracováno. Počasí deštivé.
4. května 1936, pondělí
Pokračováno na zdivu přízemním. Betonována věž u základů. Tesaři připravovali bednění. Kameník připravoval kámen na sokl. Pracovalo celkem: 15. zedníků, 1. tesař, 1. kameník, 15 dělníků a 1 žena.
Úhrnem: 260 hodin. Na staveniště dovezeno 4 m3 štěrku jemného a 2 m3 štěrku hrubého od p. Valtera. 750 kg portlandského cementu od p. Johna. P. Valter naostřil 7. kamenických želez. 2 balíky hřebů 60/25.
Počasí: sklon k dešti.
5. května 1936, úterý
Pokračováno na přízemním zdivu. Věž dobetonována do úrovně přízemí. Započato se základovým zdivem pod předložní schody a zdí pro pilíře v Logii. Tesař připravoval potřebné skůri pro klenby nik a dveří. Kameník připravoval kámen na sokl. Pracovalo celkem 18 zedníků, 2 tesaři, 1 kameník, 17 dělníků a 1 žena. Úhrnem: 308 hodin. Na staveniště dovezeno 3:14 m3 prken, 13 kusů hranolů 10/8 cm 6m .dl. 30 kusů latí a 6 m dl. od p. Rinerla dovezl p. Valter. 104 m3 prken u p. Lozmullera z Rychnova. 750 kg portlanského cementu od p. Johna. Pan Valter naostřil 10 kamenických želez a 1 zednické kladivo.
Počasí: sluné, mírný vítr.
6. května 1936, středa
Započato s vyzdívkou základů nad armovanou deskou. Pokračováno na podezdívce předložních schodů. Kopán písek. Stavěny štenýře. Tesaři připravovali bednění sloupku do Logic. Zavářen násyp nad armovanou deskou do úrovně krainu. Pracovalo celkem 17 zedníků, 3 tesaři, 1 kameník, 17 dělníků a 1 žena. Úhrnem: 316 hodin Zakoupeny 2 putny (jednoruční). Spraven trakař na kámen. Zakoupen 1. balík hřebů 50 mm od p. Valtera. 1. kniha bloků od p. Ostré. 1. balík asfaltové lepenky od p. Volfa. Pan Valter naostřil. 8 kamenických želez.
Počasí: sluné, slabý vítr.
7. května 1936, čtvrtek
Pokračováno na vyzdívce základů na armovanou věžní deskou. Pokračováno na podezdívce předložních schodů. Kopán písek. Stavěny šteníře. Tesaři připravovali bednění sloupků do Lvíc. Zavářen násyp nad základy pro předložní schody. Kameník připravoval kámen na zdrlové zdivo. Pracovalo celkem: 16. zedníků, 3 tesaři, 1 kameník, 21 dělníků a 4 ženy.
Cekem: 352 hodin. Obědnány hramde a latě na bednění. Odebrán 1 balík asfaltové lepenky od p. Volfa. Pan Rienesl dodal na staveniště 4 kuny trámy 9.m dl. 39. prken 6 m dl. 59 prken 4 m dl. hromadně 2.29 m3. Pan Valter naostřil 10 kamenických želez a 1 zednické kladivo. Obědnány 2 putýnky na maltu u bednáře. Pan Honel vozil cihly.
Počasí: proměnlivé, sklon k dešti.
8. května 1936, pátek
Podezdívka pod předložní schody u hlavního vchodu ukončena. Pokračováno na přízemním zdivu. Kopán písek. Tesaři připravovali bednění pro betony. Kameník kámen na sokl. Lešenáři na hlavním lešení.
Pracovalo celkem 15 zedníků, 3. tesaři, 1. kameník, 20 dělníků a 1 žena. Celkem 328 hodin.
Dnešním dnem jsem propustil 5 zedníků a 2 dělníky. Nepřipraveny šalunky bednění pro betony a lešení. Odebral jsem pro stavbu 500 kg portlanského cementu od p. Yohna, Pan Valter nostřil 18 kamenických želez a 1 zednické kladivo. Obědnal jsem vápno prostřednictvím p. Yohna. Vypůjčil jsem se 25 kg. kovařského uhlí od p. Pancíře. Pan Hourl a p. Jodl vozil cihly.
Počasí: vlhké sklon k dešti.
9. května 1936, sobota
Pracovalo jen několik dělníků.
Vyrděny základy v části přináželící ku faře. Kopány otvory pro štenýře. Kovář ostřil a rovnal skoby na lešení. Pracovalo celkem: 4 zedníci, 3 tesaři, 1 kovář, 3. dělníci a 1 žena.
Celkem: 88 hodin. Zakoupil jsem 1 zámek ku pracím stolku.
Dodáno p. Rieneslem 30 latí 6m dl, 12 hranolů 6 dl. 4 hranole 4 m dl. II.0.J04. 68 prken 6 m dl. 23 prk 5 m dl, celkem prkna měří 3.52 nm3.
Počasí: sluné. Pan Hrbal nosil kamen 6 m3.
10. května 1936, neděle
Neděle nepracováno. Dovezeno 7 kunů schodů do věže. Počasí deštivé.
11. května 1936, pondělí
Provedeno soklové zdivo v části přináležící ku faře. Pokračováno na přízemním zdivu. Věž vybetonována do výše podlahy v přízemí. Tesaři připravovali bednění. Kameník dokončil přípravu kamene pro soklové zdivo.