SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Oslava 94. narozenin sestry Alexové

Život ve víře

Lidmila Alexová i i ve vysokém věku navštěvuje bohoslužby. Víra se pro ni stala
neodmyslitelnou součástí jejího života. Jak uvedený životní postoj sama popisuje?

Po bohoslužbě (skvělé kázání měl opět bratr farář Vašín) ve středu 15. září 2021 jsme
zažili přívětivé posezení. Popřáli jsme naší aktivní sestře Lidmile Alexové u příležitosti
jejích narozenin hodně zdraví a Božího požehnání.
Paní Lidmila Alexová v plné svěžesti oslavila devadesáté čtvrté narozeniny. Její
velkou zálibou je zahrada. Radost ji přináší její rodina.
Sestra Alexová je dlouholetou členkou Náboženské obce Církve československé husitské v Trhových Svinech.

Požádali jsme ji o odpovědi na dvě následující otázky:
a) Jaké nejkrásnější vzpomínky máte na lidi a události spojené s činností
náboženské obce?
b) Co Vás nejdříve napadne, když slyšíte slova „křesťanská víra“? Jaké obrazy,
představy víry Vám vystupují do popředí?

Paní Alexová odpověděla:
a) Vzpomínám velice ráda na období, kdy jsem jako malá holka spolu s tatínkem
navštěvovala bohoslužby. Sbor byl plný lidí.
Velice krásné zážitky jsem měla vždy, když jsme zpívali na kůru. Měli jsme
smíšený dvanáctičlenný pěvecký sbor. Ve sboru zpívali čtyři muži. Bylo to
v období, kdy zde působila sestra farářka Erbenová.
V období velkých svátků jsem často zpívala sóla. Moje nejoblíbenější píseň je
Velký Bože, Stvořiteli.
b) Jsem věřící, nemám ráda žádné fanatické postoje. K víře mě vedla moje
babička. Ne vždy jsem mohla z nejrůznějších důvodů navštěvovat bohoslužby.
Po úmrtí mé maminky navštěvuji bohoslužby pravidelně. Vždy se těším na zpěv
a společnou modlitbu.

Vážená sestro Alexová,
i my se vždy těšíme na setkání s Vámi.

Oslava 94. narozenin sestry Alexové ve sboru (kostele) v Trhových Svinech

Oslava 94. narozenin sestry Alexové v husitském sboru (kostele) naší Církve československé husitské v Trhových Svinech