SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Projekt komunitní zahrady

Kateřina Neffe, předsedkyně RC Trhováček, totiž chce s pomocí dobrovolníků z této organizace, místního sboru Církve československé husitské i s pomocí sousedů a dalších aktivních občanů proměnit pozemek okolo husitského kostela. Nevyužívané a zanedbané místo změní na komunitní zahradu, která prospěje pěstování i vzájemnému setkávání. Prostor nabídne zázemí nejen pro veřejné aktivity rodinného centra či husitského sboru a sousedská i rodinná setkání, ale také pro posezení občanů, kteří čekají na autobus a krátí si chvíli třeba čtením knih z venkovní knihovny umístěné v zahradě.

realizátor: Rodinné centrum Trhováček, z. s.
místo: Trhové Sviny, Jihočeský kraj
období realizace: 1. 6. 2021 – 31. 5. 2022
projekt byl podpořen částkou: 70 000 Kč
Tento projekt byl podpořen ve spolupráci se značkou Opavia.
Zdroj: https://www.nadacevia.cz/project/kostel-v-trhovych-svinech-obklopi-komunitni-zahrada/