SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Knihovna v komunitní zahradě

Seznam knih k zapůjčení ZDE, výpůjčku lze objednat na telefonním čísle 722 610 821

Okřídlené – řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi – v dnešní době přemíry informací
(pravdivých i nepravdivých) již není zcela platné. Vhodnější zřejmě je – chceš-li být
šťastnějším, čti a logicky uvažuj.

Četbou lze zažít i velice přívětivé okamžiky. Lidé, kteří zajdou s knihou na zahradu,
mohou zažít krásu přírody a slova. Odtud je již jenom krůček k uvědomění si krásy Božího
světa.

Chcete-li zažít něco podobného, přijďte posedět do komunitní zahrady nebo do portika
našeho sboru Církve československé husitské (husitský kostel), které se nachází naproti
autobusovému nádraží v Trhových Svinech.

Z volně přístupné knihovničky si můžete vypůjčit knihu, sednout si a číst si. Publikaci
můžete vrátit nebo si ji odnést. Po přečtení se ráda vrátí na místo, odkud jste si ji vypůjčili.
Výběr je velmi rozmanitý. Potěší srdce dobrodruha, poety, ale možnost je i čerpat z
odborných literatur či děl českých a zahraničních autorů. Každou středu je brána na zahradu
otevřená a uvítá pozornost vás všech. Ani v dalších dnech není problém zajistit přístup na
zahradu, ať už pro již zmíněné setkání se s literaturou či z jiných důvodů. Pozitivní energie,
zpět ptáků, vůně přírody a klid na přemýšlení, rozjímání nebo jen využití volného času pro
sebe a další, kteří tráví čas na zahradě. O tuto oázu klidu, růstu a setkávání se předně
zasloužila Kateřina Neffe jako předsedkyně Rodinného centra Trhováček a Samuel Vašín,
duchovní Církve československé husitské. Samozřejmě bez podpory a pomoci ostatních z
komunity by to bylo velmi náročné a nerealizovatelné v podobě, v jaké se knihovna nachází.
Máme z toho velkou radost. Zahrada je dostupná všem, bez rozdílu.

Pokud máte knihy, které již nechcete, neházejte je do popelnice, ale přineste je do naší
společné knihovničky.

Děkujeme. Příjemné zážitky s knihou v přívětivém prostředí.

Vilibald Rolínek