SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Poděkování duchovním

Seznam duchovních, kteří působili nebo působí v naší náboženské obci.

Organizační struktura Církve československé husitské je založena na náboženské obci, kterou vede rada starší spolu s duchovními – farář nebo farářka.
Duchovní zajišťují pastorační, sociální, vzdělávací a hospodářskou činnost. Být farářem či farářkou znamená být pro druhé. Naplnit zcela poslání duchovního je velice náročná činnost, zejména musí-li dojíždět či nejsou-li příznivé podmínky pro rozvoj duchovní péče v dané obci nebo době.

Děkujeme všem jmenovaným duchovním, že se dařilo zachovat a navazovat na dílo víry našich předků, kteří ho s velkou obětavostí, nadějí a láskou vystavěli. Kéž se naše náboženská obec stane zdrojem křesťanského myšlení založeného na Kristu s motivy a inovacemi dnešní doby.