SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Stavba sboru (1933 – 1938)

V letech 1933 až 1938 působil v Trhových Svinech bratr farář Josef Minařík, za kterého se uskutečnilo vroucné přání všech postavit Sbor Jana Žižky z Trocnova (sbor = budova, která slouží k bohoslužbám a dalším církevním obřadům). Městské zastupitelstvo k tomu účelu věnovalo pozemek, na kterém bylo tržiště.

Rada starších Náboženské obce Církve československé v Trhových Svinech (zkráceně NO CČS) oslovila veřejnost se žádostí o finanční příspěvek:

„… Jihočeský kraj dal národu velké muže. … Dokážeme, že si našich velkých mužů nejen vážíme, ale jsme také připraveni pro jejich věc něco obětovati. … Při sboru J. Žižky z Trocnova jest založena pamětní zlatá kniha se jmény dárců, kteří na Žižkův sbor věnují nejméně 100 Kč, třeba ve splátkách. Tato kniha bude na věčné časy ve sboru uložena …“.

Plány na sbor (kostel) vyhotovil zdarma architekt bratr Ladislav Čapek z Prahy (Podnikatelství staveb, architekt Ladislav Čapek stavitel, Praha XVIII., Pevnostní ul. čp. 8), stavební dozor prováděl stavitel Gušlbauer z Trhových Svinů, stavbu vedl Roman Stupka. Následující informace jsou čerpány z  různých zdrojů. Uvádím jejich přesný opis. Nedovolil jsem si informace nezveřejnit, i když v některých případech se neshodují, nebo nejsou zcela srozumitelné či úplně čitelné.

Stavba stála 210 tisíc Kč, kterýžto obnos sebrán mezi příslušníky, až na příspěvek asi 30 tisíc Kč od ministerstva sociální péče. …

… V rozpočtu (Jan Stašek, parní pila, podnik. staveb, v Trhových Svinech) z 19. 11. 1935 na postavení sboru se uvádí finanční částka 200 387,50 Kč, na kterou byla poskytnuta 5% sleva. Takže konečná rozpočtová částka činila 190 368,15 Kč. …

… Se stavbou sboru se započalo 6. dubna 1936.

… Po těžkých a svízelných pracích dílo dokončili a 11. října 1936 byl slavnostně otevřen sbor. Zúčastnilo se slavnosti několik tisíc příslušníků z celého kraje. Za ústřední radu byl přítomen zástupce patriarchy farář Robiška z Tábora, za diecézní radu prof. Žlábek z Českých Budějovic …

… Slavnosti zavěšení 3 zvonů bylo na den státního svátku 28. října 1936, byly to krásné chvíle práce všech našich příslušníků, hlavně br. faráře Minaříka, který měl největší zásluhy na postavení našeho sboru, taktéž patří velký dík br. architektovi Čapkovi z Prahy, plány stavební detailní, průčelní okno v sboru, velký zvon zdarma, náčrty na obětní stůl, kříž a lavice vše bylo věnováno zdarma … … dík patří též rodině bratra Machartových, která darovala 2. zvon, 3. zvon byl od sester, které byly kmotřenami těchto zvonů, když byly zavěšovány, dvojitý kříž na věži darovaný br. Pražákem mladším, který sám tento zhotovil v Praze, patří též dík (prápor) sestra Š (možná S – není čitelné) … br. Waldauf a dík patří všem, kteří se přičinili prací a peněžními dary … … V říjnu 1936 byly přivezeny 3 zvony, které byly objednány v Chomutově u zvonaře Herolda ve váze 350 kg, 150kg a 80 kg a ihned zavěšeny na věž. Největší daroval náboženské obci projektant sboru L. Čapek z Prahy, druhý zvon věnovali manželé Machartovi v místě, třetí ten nejmenší platila náboženská obec v obnosu 2 561,80 Kč. … … Sbor je určen pro 80 sedících a ke stání 240, celkem 320.“

Dochovaný stavební deník zvyšuje historickou hodnotu stavby.
Sbor je památkové chráněn od 25. května 2012 – byl zapsán jako národní kulturní
památka a zařazen mezi architektonické kulturní dědictví 19. a 20. století.
Památkovou hodnotu stavby (sboru) hodnotí památkáři následovně:

„Sbor je neoklasicistní budova s hranolovou věží a sloupovým portikem, postavená v roce 1936 podle návrhu pražského architekta Ladislava Čapka. Sbor je dochovaný v intaktní, slohově čisté

podobě. Vysoká autenticita bez pozdějších stavebních zásahů (kromě plastového okna u sakristie a ocelových oken obložených hliníkem) je ochována v architektonických a řemeslných prvcích jak v exteriéru, tak i v interiéru. Kolem něho se rozprostírá volná nezastavěná zahrada, z tohoto důvodu se stavba výrazně pohledově uplatňuje a svou převýšenou hmotou má podstatný význam v urbanistické skladbě jižní části města.“

Po druhé světové válce zbyl ve věži jediný zvon, na kterém jsou odlity nápisy „FARSKÝ – PRO VĚČNÝ MÍR“ a „ULIL R. HEROLD – CHOMUTOV 1936“. Věříme, že za nedlouho bude pravidelný hlas zvonu připomínat posilující péči o duchovní růst, který povznáší a činí člověka šťastnějším, vede k nejvyšším hodnotám – víra, pravda, láska, zodpovědnost, umožňuje dodržovat a předávat etické a morální hodnoty.

Prapor je ve velmi dobrém stavu a je k vidění uvnitř našeho sboru. Na jedné straně praporu je portrét Jana Žižky a okolo je vyšitý nápis Církev československá v Trhových Svinech. Na druhé straně praporu je vyšitý kalich a nápis Pravda vítězí, okolo jsou lipové ratolesti.