SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Vznik komunitní zahrady

Fotky ze zahrady >>

Komunitní zahrada je společně užívaný ohrazený pozemek pro pěstování
okrasných i užitkových rostlin, kde lze nalézt místo pro odpočinek a zažít radost. Zejména je to ale myšlenka a ukázka možné spolupráce mezi lidmi.

V naší zahradě sázíme sezónní plodiny, paprikyrajčata, mrkev, okurky, cukety, a jahody a také ovocné keře, květiny a bylinky.

Nezapomněli jsme ani na brambory, kedlubny a saláty.

Jak komunitní zahrada vzniká?

Farář Vašín ihned po nástupu do naší náboženské obce dostál své pověsti. Pro připomenutí uvádím, že věřící v Horažďovicích, kde bratr Vašín naposledy působil, podali petici proti jeho přeložení. Jeden z důvodů uváděných v petici zní – spolupracuje s místními organizacemi a institucemi, kterým vypomáhá duchovně, ale i vlastními silami.

Jedna z vizí faráře Vašína je řádné zabezpečení architektonicky zajímavého sboru Církve československé husitské v Trhových Svinech a velké okolní zahrady obnovením plotu. Bohužel často dochází k vandalismu a dokonce byl sbor několikrát vykraden. Na druhé straně chce farář Vašín zmiňované prostory otevřít a zpřístupnit nejen členům naší náboženské obce.

Kontaktoval proto velmi aktivní Rodinné centrum Trhováček, které sídlí v sousední budově. Nabídl zmiňované prostory pro realizaci aktivit Trhováčku. Vznikla tak společná myšlenka – založení komunitní zahrady.

Nyní nastává náročnější fáze realizace komunitní zahrady. Zásadní je organizačně zajistit její provoz, dořešit podmínky spolupráce a nezapomenout na zajištění bezpečnosti pro všechny účastníky.

Se zajímavou myšlenkou lze snadno souhlasit, ale nic není zadarmo. Připomíná nám to duchovní zákon (Ozeáš 10:12) – sklizeň nepřijde jen tak, bez zasévání. Lze dodat ještě biblické rčení – bez tvrdé práce orání a setí nelze očekávat opravdovou sklizeň.

Nastává jaro. Příroda ožívá. Věřme, že zasetá krásná myšlenka komunitní zahrady vzklíčí a vydá nádherné plody, o které nám spolu s Trhováčkem jde – děti se mohou díky setkávání s vrstevníky na komunitní zahradě nenásilnou formou rozvíjet. A když sklidí spolu s rodiči vlastní zeleninu, o to bude společná radost větší.