SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Změna v naší náboženské obci

Nedělní bohoslužba (31. 1. 2021) byla netradiční, protože ji společně odsloužili dva duchovní. Odcházející sestra farářka Mgr. Ludmila Šimonová představila a uvedla do služby nového faráře – jáhna Bc. Samuela Vašína.

Jedná se o mladého, energického muže, který bydlí v Prachaticích. Spravuje Náboženskou obec Církve československé husitské (zkratka NO CČSH) v Prachaticích, v Křemži a nyní i v Trhových Svinech. Naposledy vykonával duchovní činnost v Sušici, Katovicích a v Horažďovicích, kde věřící podali petici proti změně působnosti bratra Samuela Vašína. V petici uvedli řadu důvodů, z nichž vybíráme:

  • spolupracuje s místními organizacemi a institucemi, kterým vypomáhá duchovně, ale i vlastními silami
  • je součástí ekumenické iniciativy v Horažďovicích

Přejme si, aby v uvedených činnostech pokračoval i v Trhových Svinech. Obzvláště přínosná by byla jeho aktivní spolupráce s mládeží a mladými lidmi, kterou v uvedených náboženských obcích s úspěchem vykonává.

Termín bohoslužeb

Určitým problémem je, že nebydlí v Trhových Svinech (což je letitý problém naší náboženské obce). Z tohoto důvodu vyhradil pro duchovní, pastorační a administrativní činnost středy. Bohoslužby bude sloužit každou středu od 17:00 hodin. Případné změny bude oznamovat telefonicky, pokud obdrží příslušná telefonní čísla. Spojení na bratra jáhna Bc. Samuela Vašína: mobilní telefon – 601 154 721, email – sam.sos@seznam.cz

Konec bohoslužby již nebyl tak radostný. Rozloučili jsme se totiž s odcházející sestrou farářkou Mgr. Ludmilou Šimonovou. Byla pověřena správou NO CČSH v Neveklově a v Netvořicích.

Působení farářky Mgr. Ludmily Šimonové

V naší náboženské obci působila od 1. 10. 1990 do Trhových Svin dojížděla z Českých Budějovic. Prožili jsme mnoho radostných chvil při společné modlitbě a duchovním rozjímání. Velice jsme oceňovali její lidský přístup, který uplatňovala při vedení naší náboženské obce. Nádherné byly zpívané bohoslužby, protože paní Šimonová, rozená Pouzarová, je výbornou zpěvačkou (zpívala v populární folkové skupině Minnesengři; tehdejší hit Kdyby tady byla taková panenka).

Za jejího působení v úzké spolupráci s Mgr. Marií Heřmanovou, externí duchovní, byl náš sbor hojně využíván ke konání kulturních akcí. Z důvodu úspornosti uvádíme pouze názvy některých akcí a jména významných interpretů:

  • Slávek Klecandr, zkušený zpěvák, kytarista a kapelník skupiny Oboroh
  • tradici měly závěrečné koncerty hudebního tábora, který zajišťoval Domeček
  • skvělý hudební zážitek si odnesli návštěvníci VIVALDI TOUR 08, kde hlavním< účinkujícím byl náš vynikající houslista Pavel Šporcl
  • svým nádherným zpěvem zahřálo vokální uskupení CALYPTE
  • pravidelná akce Noc kostelů

Z dalších aktivit jmenujeme podíl naší farářky na vzniku diakonického zařízení Domeček, střediska pro volný čas a integraci.

Rovněž popsání podílu sestry farářky Šimonové na zajištění údržbářských prací a oprav sboru Jana Žižky z Trocnova NO CČSH v Trhových Svinech by zabralo několik stránek. Takže opět telegraficky pouze velké akce: oprava velké části fasády, oprava střechy, vymalování interiéru sboru, instalace nového kříže, postavení nového komína, nová krytina na sboru, obnovení nátěru plechových částí střechy.

Co dodat závěrem. Děkujeme a srdečně přejeme jmenovaným duchovním – i nám všem – hodně zdraví, lásky, radosti a Božího požehnání. Ať se jim podaří na nových působištích naplnit svoje představy a plány.