SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Rozvoj duchovní života (1930 – 1933)

Dne 1. září 1930 nastupuje do Trhových Svin farář Mojmír Beneš. Za jeho působení (1931 – 1933) dochází k největšímu rozkvětu života náboženské obce. Farář Mojmír Beneš strhl věřící v Náboženské obci Církve československé v Trhových Svinech (dále jen NO CČS) k velkému nadšení a nezměrné obětavosti. Naprosto patrné je to vidět z následující hodnotící zprávy:

„… naše náboženská obec se povznesla na úroveň tu nejlepší. … … bohoslužby konány v zasedací síni městské radnice, kam chodilo plno našich příslušníků na bohoslužby. Místnost nedostačovala, žádáno by se přikročilo k stavbě vlastního sboru. Ustaven stavební odbor, připravuje zbudování Sboru Jana Žižky z Trocnova na pozemku tržiště, které městské zastupitelstvo k tomu účelu věnovalo. Byl též ustaven pěvecký odbor čítající 45 členů a pěstovali zpěvy umělé i národní. Jednota mládeže čítala 37 členů jinochů a dívek …

Obvod náboženské obce:
s.o. (středisková obec) Trh. Sviny: Besednice, Borovany, Březí, Buková, Bukvice, Čížkrajice, Dvorec, Hluboká, Chlum, Jan Sv. n. Mal., Kondrač, Lhotka, Ločenice, Mohuřice, Něchov, Nesmeň, Olešnice, Otěvěk, Pěčín, Rankov, Slavče, Strážkovice, Sviny Trhové, Těšínov, Todně, Trutmaň, Třebeč, Újezd Ostrolov, Vrcov.
s.o. Třeboň: Jílovice, České Velenice
s.o. Nové Hrady: Nové Hrady
Počet příslušníků: činí 1 172, počet školních dětí: 317
Rada starších sestává z členů náboženské obce volených Valnou hromadou a obstarává běžnou správu náboženské obce (vyjma správu duchovní). Členové jsou: Josef Steinbauer, předseda, Mojmír Beneš, farář, místopředseda, Jan Steinbauer, jednatel, Leopold Hohenberger, pokladník, Karel Kollar, účetní, Václav Řídel a Josef Sokol, náhradníky jsou Jan John, Františel Stráský a Rudolf Mašek, revizory účtů: Josef Loukotka, učitel, Karel Pašek a Josef Zikeš.

Duchovní správu vede od 1. září 1930 až dodnes farář Mojmír Beneš, který též za pomoci učitele náboženství Josefa Chalupského obstarává náboženskou výchovu dětí na 22 obecných a měšťanských školách. Bohoslužby jsou konány pravidelně ve třech obcích a nepravidelně v obcích čtyrech, v Trhových Svinech pak každou neděli a svátek v 9 hod. dopoledne v zasedací síni městské radnice.

Odbory nábož. obce podle nynějšího stavu:
Stavební – připravuje zbudování Sboru Jana Žižky z Trocnova na pozemku (dosavadním tržišti), které městské zastupitelstvo k tomu účelu obci věnovalo,
Sociální – vede v evidenci a podporuje chudé a nezaměstnané příslušníky církve,
Pohřební – podporuje v odboru sdružené členy při úmrtí a v nemoci
Pěvecký – čítá 45 činných členů a pěstuje zpěvy umělé a národní,
Organizační – v přifařených obcích působí přeneseně ve funkci rady starších.
Jednota mládeže – sdružuje 37 členů (jinochů a dívek), kteří se scházejí, aby se
nábožensky vzdělávali a slušně pobavili. …“

V roce 1933 odešel farář Mojmír Beneš na farnost do Mladé Boleslavi.