SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Úvod

Bohoslužby a další aktivity >>

Podívejte se na náš velikonoční dopis.

V našem sboru se 1. května konala významná událost, kněžské svěcení sestry Marie Heřmanové. Více info v následujícím odkazu:
Kněžské svěcení sestry Marie Heřmanové

 

Proběhlé akce >>


Na Heuréce si můžete vybrat, kde knihu objednat a koupit >>
Hodnocení návštěvy biskupa Plzeňské diecéze Mgr. Lukáše Bujny 16.8.2023>>

Hodnocení našich akcí

Průběh semináře byl nečekaně živý. Nejdůležitější závěr z celé akce byl: všichni odcházeli spokojeni, a i s náměty pro přemýšlení a další konání. Rovněž jsme se posílili v poznání: „Má-li se v budoucnu stát něco zásadně nového, pak se to nemůže dít jinak než skrze společenství naděje, kde se budeme ve své víře posilovat, kde budeme u toho, kde budeme to nové spolu tvořit.“

Ještě pár poznámek k samotnému průběhu semináře. Nemohli jsme se nezmínit o výpovědi farářky CČSH Martiny Viktorie Kopecké. Zajímavá byla i diskuse o poslání CČSH a připomenutí si přínosu křesťanství. Velice živá byla diskuse o bibli.

Znáš Bibli? 27/9/2023 >>

Malovalo se v portiku husitského kostela. Děti byly zcela ponořené do zajímavé činnosti. Celé odpoledne bylo hravé a plné dětské radosti. Výsledkem byly nádherně pomalované dřevěné domečky. Každé dítě si odneslo domů dvě krásně vybarvené chaloupky.

Všichni odcházeli domů zcela spokojeni. Nepřekvapuje proto, že se paní Jiřina následně rozhodla: „Pro veřejnost uděláme na jaře druhé setkání.“ Všichni dospělí zaslouží veliké poděkování, protože se jim podařilo aspoň na chvíli proměnit své blízké okolí ve šťastnější a radostnější místo k životu. A to nejdůležitější nakonec – děti s nadšením tvořily a prožily radost z dokončeného dílka.

Malování domečků 23/8/2023 >>

Po posezení u ohně jsme se rozcházeli viditelně spokojeni, protože jsme společně prožili křesťanskou lásku. Ta je spojená s Boží pravdou a láskou a projevuje se v tvůrčí, svobodné a radostné spolupráci lidí a vede k Boží slávě, v dnešním případě prostřednictvím významné osobnosti Mistra Jana Husa.

Na propagaci oslavy se podíleli Martin Papoušek, Jana Šikýřová a Mgr. Vilibald Rolínek. Ing. Jaroslav Tichý dokončil opravy omítek uvnitř sboru, který manželé Petříkovi celý uklidili. Takže ve vzorně uklizeném sboru mohla proběhnout slavnostní bohoslužba.

Slavnost Mistra Jana Husa 5/7/2023 >>

Náš sbor (kostel)

Náš sbor (kostel) náležející Církvi československé husitské (CČSH), vystavěný v neoklasicistním slohu, se nachází v Trhových Svinech na nárožní parcele jižně od hlavního náměstí, u silnice na Mohuřice. Kolem něho se rozprostírá komunitní zahrada. Se stavbou sboru se započalo 6. dubna 1936, a již 11.října stejného roku, na den výročí smrti Jana Žižky, byl sbor slavnostně otevřen. Stavbu provedla stavební firma Františka Gušlbauera z Trhových Svinů za pomoci členů náboženské obce.

Nebojte se zeptat na vše, čemu nebudete rozumět.

Co řekli o kostelích .. >>

Řada významných světových osobností se vtipně a inspirativně vyjádřila na téma kostel. Posuďte sami.