SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Úvod

Bohoslužby a další aktivity >>

Bohoslužby se konají
středa 6. září 2023 v 17:00h
středa 20. září 2023 v 17:00h

Setkání mladých CČSH a jejich přátel

22Zář2023
24Zář2023

Místo konání: Ostrava

Plakát Setkání Mladých Ostrava 2023 Final 35

Znáš Bibli?

27Zář2023

Čas: Od 16:00h

Místo konání: U nás ve sboru, Nábřeží Svat. Čecha 1302

Znáš Bibli


AKCE PROBĚHLA!

Slavnost Mistra Jana Husa

5Čvc2023

Čas: 17:00 - 20:00

Místo konání: U nás ve sboru

Proběhlá akce

Slavnost Mistra Jana Husa

Jak to vše probíhalo?

Jan Hus
AKCE PROBĚHLA!

Noc kostelů 2023

2Čvn2023

Čas: 17:00 - 22:00

Místo konání: U nás ve sboru

Proběhlá akce

Noc kostelů 2023

Jak to vše probíhalo?

NK 2023 Plakát Page 0001

Proběhlé akce >>

Kdo jsme

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém. více >>

Náš sbor (kostel)

Náš sbor (kostel) náležející Církvi československé husitské (CČSH), vystavěný v neoklasicistním slohu, se nachází v Trhových Svinech na nárožní parcele jižně od hlavního náměstí, u silnice na Mohuřice. Kolem něho se rozprostírá komunitní zahrada. Se stavbou sboru se započalo 6. dubna 1936, a již 11.října stejného roku, na den výročí smrti Jana Žižky, byl sbor slavnostně otevřen. Stavbu provedla stavební firma Františka Gušlbauera z Trhových Svinů za pomoci členů náboženské obce.

Nebojte se zeptat na vše, čemu nebudete rozumět.

Svátost

je obřad, který svěřuje člověku tajemství víry v Boha. Je to slavnostní dění i životní událost. Týká se konkrétního člověka ve společenství církve. Posiluje spojení církve a jednotlivceJežíšem Kristem.

Modlitba

je komunikace věřícího s Bohem. Zahrnuje poděkování, prosby i naslouchání. Může být podle předepsaných slov, vlastními slovy i beze slov.

Bohoslužba

je nábožensky motivované setkání lidí za účelem komunikace s Bohem, setkání s ním. Bohoslužba se může odehrávat v prostoru pro ní určeném (chrámkostelmodlitebnasynagogamešitapagoda apod.), v obyčejném domě nebo na volném prostranství či v přírodě.

Náboženská obec

spojuje křesťany Církve československé husitské na určitém území.

Víra, naděje, láska

V rámci křesťanství se jedná o podoby vztahu člověka k Bohu za pomoci Ježíše Krista v Duchu svatém.

Víru

dobře vystihuje novozákonní list Židům: „Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jisti tím, co nevidíme.“ (Žd 11,1).
Křesťanská víra je důvěra v Boží lásku a v odpuštění hříchů, které se děje díky smíření, jež světu přinesl Ježíš Kristus. Víra vede k proměně srdce a života.

Naděje

křesťané žijí v naději, že jsou díky oběti Pána Ježíše stále v Božích rukou nejen zde na zemi, ale i po své tělesné smrti. Jsme spaseni v naději (Ř 8,24a).

Láska

je podle Pavlova listu do Korintu (1 K 13,1-13) největší z výše uvedené trojice. Naše láska je odpovědí na Boží lásku k nám. „Nikdo a nic v celém tvorstvu nás nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Ježíši Kristu, našem Pánu.“ (Ř 8,38-39).

Všechny pojmy >>

Co řekli o kostelích .. >>

Řada významných světových osobností se vtipně a inspirativně vyjádřila na téma kostel. Posuďte sami.