SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Sbor (kostel) Církve československé husitské, Trhové Sviny, kulturní památka

Trhové Sviny, okrCB, Bezručova, Sbor církve ?eskoslovenské Husitské, pohled od SV;

ANOTACE

Neoklasicistní budova s hranolovou věží a sloupovým portikem, postavená v roce 1936 podle návrhu pražského architekty Ladislava Čapka.

HISTORICKÝ VÝVOJ

Sbor (kostel) byl projektován pražským architektem Ladislavem Čapkem, stavbu provedla stavební firma Františka Gušlbauera z Trhových Svin za pomoci členů náboženské obce, vedoucím stavby byl R. Stupka. Stavba byla započata 6. dubna 1936 vytýčením staveniště a již 11. října stejného roku, na den výročí smrti Jana Žižky, byl sbor (kostel) slavnostně otevřen. Drobné dokončovací práce, zvláště na ohrazení pozemku, probíhaly však až do 7. listopadu.

POPIS

Sbor (kostel) Církve československé husitské, vystavěný v neoklasicistním slohu, se nachází na nárožní parcele jižně od hlavního náměstí, u silnice na Mohuřice. Kolem něho se rozprostírá volná nezastavěná zahrada, z tohoto důvodu se stavba výrazně pohledově uplatňuje a svou převýšenou hmotou má podstatný význam v urbanistické skladbě jižní části města. Sbor (kostel) Církve československé husitské, vystavěný v neoklasicistním slohu, se nachází na nárožní parcele jižně od hlavního náměstí, u silnice na Mohuřice. Kolem něho se rozprostírá volná nezastavěná zahrada, z tohoto důvodu se stavba výrazně pohledově uplatňuje a svou převýšenou hmotou má podstatný význam v urbanistické skladbě jižní části města. Sbor (kostel) byl projektován pražským architektem Ladislavem Čapkem, stavbu provedla stavební firma Františka Gušlbauera z Trhových Svin za pomoci členů náboženské obce, vedoucím stavby byl R. Stupka. Stavba byla započata 6.dubna 1936 vytýčením staveniště a již 11.října stejného
roku, na den výročí smrti Jana Žižky, byl sbor (kostel) slavnostně otevřen. Drobné dokončovací práce, zvláště na ohrazení pozemku, probíhaly však až do 7.listopadu. Jde o obdélnou nepodsklepenou stavbu s odsazeným pravoúhlým presbytářem, z jehož půdorysu vystupuje hmota sakristie, kolumbária a věže, na severní vstupní je jí předsazen do stran rozšířený portikus se sedmi polokruhovými arkádami na válcových sloupech, přístupný po pěti kamenných schodišťových stupních, široce rozvinutých kolem celého vnějšího obvodu portiku. V portiku jsou umístěny čtyři polokruhově zaklenuté vstupy, dva střední dvoukřídlové jsou do lodi sboru (kostela), levý do věže a pravý do kolumbária. Střecha portika je pultová, zakrytá plechovou krytinou. Vnější průčelí sboru (kostela), vyrůstající z kamenného odsazeného soklu, je prosté, členěné v ploše pouze horizontálně jednoduchou oplechovanou římsou, v bočních průčelích trojicemi polokruhově zaklenutých oken s příčníky ve tvaru širokého kříže, ve
vstupním průčelí je prolomeno jedno velké kruhové okno stejného členění, s barevnou vitráží s kalichem ve středu, zvýrazněné plochou šambránou, v pravém dolním rohu je umístěn nápis: SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA. Průčelí jsou ukončena bosovanou korunní římsou, severní a jižní průčelí pak ještě nízkým trojúhelným štítem s výrazně předstupujícím orámováním. Objekt je zakryt nízkou sedlovou střechou s krytinou z bonského šindele na větší části plochy. Pláštěm střechy proniká jedno zděné omítnuté komínové těleso. Sakristie na jižní straně je oproti lodi snížena a ukončena paralelním štítem. Věž v severovýchodním nároží je štíhlá, prolomená pouze z přední severní strany třemi úzkými okny, v horní části stupňovitě rozšířená s dvojicemi žaluziových oken, ukončená na všech čtyřech stranách trojúhelným štítkem a vrcholící jehlancovou střechou s plechovou krytinou s nátěrem cihlově červené barvy.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY

Sbor (kostel) Církve československé husitské z roku 1936 představuje hodnotnou stavbu neoklasicistního stylu, dochovanou v intaktní, slohově čisté podobě. Vysoká autenticita bez pozdějších stavebních zásahů (kromě plastového okna u sakristie) je dochována v architektonických a řemeslných prvcích jak v exteriéru tak i v interiéru. Význam je ještě umocněn pohledovou exponovaností na nároží křižovatky ulic. Velmi cenná je i skutečnost, že sbor (kostel) byl postaven za necelých tři čtvrtě roku, a že zakoupení pozemku od obce ke stavbě sboru (kostela) a jeho slavnostní otevření je zaznamenáno v městské kronice. Velmi hodnotné je i dochování stavebního deníku, ve kterém je možné sledovat průběh stavby den ze dne, a jež tento objekt činí zcela výjimečným.
Památková ochrana se vztahuje na sbor (kostel) bez pozemku. Sbor (kostel) Církve československé husitské odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
kulturní památka rejst. č. ÚSKP 104820 – sbor (kostel) Církve československé husitské Fáze ochrany: památkově chráněno Chráněno od 25. 5. 2012

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sbor-cirkve-ceskoslovenske-husitske-19963876