SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Trhováček, komunitní zahrada a zahradní slavnost

Oživování prostoru komunitní zahrady kolem husitského kostela nabírá na obrátkách. Komunitní zahrada vzkvétá, zelená se a takřka denně je na ní vidět pohyb dětí i dospělých především při úpravách a údržbě. Úterní červencové odpoledne při příležitosti svátku Mistra Jana Husa se zde konala zahradní slavnost. Příprav jsme se zhostili svědomitě. Chystání zahrady, hraček a her pro děti, relaxačního koutku s křesly a stolem, místa pro tvoření a kreativitu dětí si vzaly na starost maminky z Trhováčku a přichystaly dětem i dospělým příjemné zázemí.

Trhováček, komunitní zahrada a zahradní slavnost
Trhováček, komunitní zahrada a zahradní slavnost

Přípravu kostela a všech věcí okolo zajistil duchovní jáhen Samuel a velké díky patří také především Jiřince a Tomášovi za píli a ochotu, se kterou pomáhají vždy a se vším, co je potřeba. Zmíněná akce měla velký úspěch. Sešlo se přibližně 40 lidí a atmosféra byla uvolněná a přátelská. Zajištěné bylo jídlo a pití, duchovní program i aktivity pro děti. Skupinka lidí, kteří na zahradě tráví svůj volný čas, se pomalu rozrůstá, za což jsme velmi vděční. Je to skvělé místo k odpočinku, předávání si zkušeností a nápadů. Funguje senzační spolupráce a všichni jsou srdečně zváni. Kdo má chuť a čas, může přijít pomoct tím, co je aktuálně potřeba, anebo jen tak posedět a odpočinout si. Plány máme velké a postupně je budeme realizovat. První úroda už nás potěšila a během léta bude dále dozrávat. Nadále zvelebujeme, vyrábíme si zahradní nábytek, dřevěné velké truhlíky a rozmýšlíme, co a jak naplánovat dál. Už teď víme, že všechna ta naše práce a píle stojí za to.

Mgr. Kateřina Neffe
Převzato: Trhovosvinenské listy, 8 / 2021, str. 15