SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Kolumbárium

Žádáme majitele uren, aby si přišli na faru vyplnit nájemní smlouvu o uložení urny. V rámci této smlouvy bude poskytnut i klíč od branky, aby jste měli přístup k vašim urnám, v urnovému háji (kolumbáriu).

Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale je to z toho důvodu, aby v našem sboru nebyl nepořádek a abychom ohradili pozemek sboru.

Info na tel. 601 154 721 (duchovní Samuel Vašín).

Dokumenty ke stažení

Souhlas s uložením pohřební urny

Co znamená slovo kolumbárium?

Kolumbárium je stavba či prostor k ukládání pohřebních uren. Jedná se o sestavy schránek určených pro uložení uren nad a vedle sebe. Výhodou takového způsobu uložení uren proti klasickým urnovým hrobům je to, že odpadá nájemci obecně přijatý zvyk dovybavit hrobové místo pomníkem.

Kolumbárium v našem sboru (kostele) bylo zřízeno někdy v období let 1947 – 1955 (přesný datum jsme nezjistili).

více pojmů vztahující se ke sboru naleznete zde >>

Nebojte se zeptat na vše, čemu nebudete rozumět.