SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Aktivita laiků (rok 2022)

Začátek roku 2022 se nesl ještě plně v kovidových opatřeních. Zima nebyla příliš krutá,
ale uvnitř sboru (kostela) bylo chladno. O to více bylo příjemnější posezení ve vytopené
zasedací místnosti. Kupované dřevěné brikety jsou drahé, a proto jsme zakoupili palivové dříví,
které jsme rozřezali a vyrovnali vedle zdi sboru. Rovněž jsme se zaměřili na vybavení a
uspořádání uvedené zasedací místnosti. Byla zakoupena a nainstalována nová kuchyňská linka.
V činnosti náboženské obce pokračuje příznivý trend, který s sebou přinesl farář Samuel.
Aktivní jádro naší členské základny se rozrostlo, takže jsme mohli na shromáždění naší
náboženské obce konaném dne 9. března 2022 zvolit radu starších a pověřit další členy naší
obce potřebnými úkoly:
předsedkyně rady starších Mgr. Marie Heřmanová
místopředseda rady starších Mgr. Vilibald Rolínek
finanční zpravodajka Bc. Zuzana Polášková
revizorka účtu Bc. Zuzana Polášková

delegát Ing. Jaroslav Tichý
zástupce delegáta Martin Papoušek
Došlo ke dvěma výrazným událostem, které se prakticky dotkly každého z nás.
První je příznivá – byla zrušena téměř všechna kovidová opatření. Nošení respirátorů je
povinné ve zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích a v sociálních službách.
Druhá událost je mrazivá – došlo k vojenské okupaci Ukrajiny Ruskem. Nikdo z našeho
sboru s válkou nesouhlasí. Naše možnosti pomoci jsou ale omezené. Dokonce i náš stát velice
obtížně řeší situaci s velmi silnou uprchlickou vlnou (asi 300 tisíc převážně žen s dětmi). Navíc se
nás všech dotýkají problémy (inflace, zdražování, energetická krize, nekončící kovidová situace),
které snad příliš nenaruší příznivě se rozvíjející činnost naší náboženské obce.