SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Průvodce

SBOR CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TRHOVÉ SVINY

Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Většina obyvatel podpořila vznik nové republiky a rovněž tak podpořila založení nové křesťanské reformní církve. Došlo k tomu 8. ledna 1920 vyhlášením Církve československé.

Církev československá je církví svobodně smýšlejících a demokraticky jednajících křesťanů, kde významné posty zastávají ženy, přijímání se děje podobojí, rozhodnutí o celibátu je na svobodné vůli, …. Za zdroje své nauky CČS označuje snahu o návrat k prvotní církvi či k pravému jádru křesťanství a přihlášení se k myšlenkovému odkazu Mistra Jana Husa.

Církev československá byla v roce 1971 přejmenována na Církev československou husitskou.

Náboženská obec Církve československé husitské v Trhových Svinech byla založena v listopadu 1920 a státem byla schválena 29. července 1926.

Sbor (kostel) Církve československé husitské v Trhových Svinech byl zbudován v roce 1936 na paměť Jana Žižky z Trocnova. Věž sboru má tvar palcátu, dobové zbraně Jana Žižky . Do krásného objektu s portikem se sedmi polokruhovými arkádami se vstupuje po pěti
kamenných schodišťových stupních. Hodnotná stavba v neoklasicistním slohu je chráněnou kulturní památkou a nachází se přímo v centru Trhových Svin naproti autobusovému nádraží.

V současné době vede naši náboženskou obec farář Bc. Samuel Vašín. Více o naší náboženské obci se můžete dozvědět zde na webu nebo na Facebooku https://www.facebook.com/…ice

Hlavním posláním naší náboženské obce je posilovat křesťanský status společnosti. Zodpovědně se snažíme naplňovat všechny směry (duchovní, sociální, vzdělávací a ekonomické) našeho působení. Církev československá byla v roce 1971 přejmenována na Církev československou husitskou.

Snažíme se pomáhat všem, kteří hledají, protože si uvědomují své problémy, bolesti a strasti a chtějí tento stav změnit. Ježíš Kristus zve všechny nemocné, trpící, osamocené a obtěžkané tíží současné doby k novému životu. Ježíš Kristus nám dává naději tam, kde ji již sami nevidíme. Víme, že Ježíš Kristus nás vybízí k aktivitě a zve nás na cestu prozářenou světlem pravdy, víry, naděje a lásky.

Celorepublikově je známá naše činnost v oblasti sociální – Domeček, středisko pro volný čas a integraci, Diakonie a misie Církve československé husitské – viz Domeček.org

Děkujeme za Vaši návštěvu.
Děkujeme za finanční dar, který použijeme na údržbu našeho sboru.
DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT:
Památník Jana Žižky z Trocnova

Památník s muzeem zaměřeným na působení a význam neporaženého středověkého válečníka Jana Žižky (1360 – 1424). Procházku krásnou přírodou nabízí přilehlá naučná stezka.

K muzeu je možné dojet autem.