SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Ideje faráře Samuela

Na konci ledna 2022 proběhlo první roční výročí působení
bratra faráře Bc. Samuela Vašína v Náboženské obci Církve
československé husitské Trhové Sviny (NO CČSH Trhové Sviny).
Položili jsme proto faráři Vašínovi následující otázky:

Bratře faráři nejdříve gratulujeme k narození Vaší dcery
Tabity a přejeme celé Vaší rodině hodně zdraví a Božího
požehnání.

Velice úspěšně jste se uvedl v prvním ročním působení v naší
NO CČSH Trhové Sviny. Jak Vy osobně hodnotíte Vaše působení
v NO CČSH v uplynulém roce 2021?

Můj příchod do NO CČSH v Trhových Svinech byl radostný,
protože setkání s lidmi v místním sboru bylo velice přívětivé.
Rovněž místní sbor (kostel) je architektonicky velice zajímavá
stavba a je průběžně udržovaná.

Velice mě ale zarmoutil stav zahrady a zejména vstup do
sboru s pěti kamennými stupni, kde vysedávala mládež s divným
chováním a mluvou, v okolí rozházené láhve a cigaretové
nedopalky.

Daný stav věcí mě velice vyburcoval a rozhodl jsem se pro
urychlenou změnu. Cítil jsem totiž veliký stud za stav místa, které
má sloužit k nejkrásnější události našich životů – setkávání
s Ježíšem Kristem a Pánem Bohem.

Oplotili jsme celý areál našeho sboru a založili jsme ve
spolupráci s Kateřinou Neffe, předsedkyní Trhováčku, rodinného
centra Trhové Sviny, komunitní zahradu. Tím se uvedený smutný
stav výrazně změnil.

Společně jsme s členy NO a příznivci naší církve uskutečnili
celou řadu menších i větších akcí a oprav, o kterých se můžete
dočíst zde na našich nových webových stránkách http://husitskykostelsviny.cz/ nebo na facebooku
https://www.facebook.com/…ice

Uplynulý rok byl úspěšný. I když je před námi mnoho nových
úkolů, vyhlížím do dalšího období s nadějí. Prosím Pána Boha o
pomoc a opírám se o aktivitu Kateřiny, Tomáše, Jardy, Majky,
Marka, Zuzany, Jiřky, Gabriela a mnoha dalších. Všem děkuji a
vyprošuji jim Boží požehnání.

Současná doba (kovid, ekonomická krize, zdražení energií, …) bude
náročná pro celou řadu našich spoluobčanů. Při řešení svých
materiálních problémů možná někteří opominou hledat duchovní
cestu. Dá se ale také předpokládat, že opak bude pravdou. Co
byste vzkázal všem hledajícím?

Naše Církev československá husitská je určena všem, kteří
hledají, protože si uvědomují své problémy, bolesti a strasti
a chtějí tento stav změnit. Ježíš Kristus zve všechny nemocné,
trpící, osamocené a obtěžkané tíží současné doby k novému
životu. Ježíš Kristus nám dává naději tam, kde ji již sami nevidíme.
Víme, že Ježíš Kristus nás vybízí k aktivitě a zve nás na cestu
prozářenou světlem pravdy, víry, naděje a lásky.

Rozhovor byl zveřejněn v týdeníku CČSH Český zápas, ročník 102, číslo 13, 27. března 2022, strana 2.

Adresa webových stránekhttps://www.ccsh.cz/dokumenty/4893-cz13_web.pdf