SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

Československo

Dne 1. ledna si připomínáme vznik samostatné České republiky. V této souvislosti možná mladší generace neví, kde se bere přívlastek “československá” v názvu Církve čs. husitské.

Je to tak proto, že před vznikem České republiky 1.1.1993, byli jsme spojeni se Slováky v jednom státě s názvem Československo po dobu dlouhých 75 let – 1918 až 1993, kdy jsme 1. ledna se rozdělili na 2 samostatné republiky Česká a Slovenská.

28. října 1918, si právě připomínáme vznik Československa, den naší státnosti. Do té doby (do roku 1918) jsme byli součástí Rakouské monarchie neboli říše chcete-li, která byla rozdrobena na “státečky” po prohře v 1. světové válce, jedno z nich bylo právě Československo.

Níže mapa Československa, a Rakouské monarchie: