Malování domečků

23Srp2023

Čas: Od 17:00h

Místo konání: Na zahradě husitského kostela, Nábřeží Svat. Čecha 1302

Srpen 2023

Posláním náboženských obcí Církve československé husitské je rozvíjet křesťanský život. Uvedené žití znamená dobrovolně ctít duchovní a křesťanské hodnoty. Jde také o dovednost vzájemného naslouchání a respektování se v různosti. V naší náboženské obci jsou vítáni všichni, kteří jsou dle svých možností a schopností ochotni uvedenou vizi naplňovat osobním přičiněním.

Paní Jiřina Danielová ráda a pěkně maluje. Svoje nadání využívá při zdobení našeho husitského kostela. Její namalovaný beránek rozzářil velikonoční výzdobu. Nedávno se rozhodla, že zajistí akci pro děti – Malování dřevěných domečků. Vyslovila následující záměr daného projektu: „Každé dítě má svůj sen o domově a svou kreativitu. Malování dřevěných domečků otevře dětem barevný svět. Děti mohou volně
pracovat se svou fantazií a imaginací a vytvořit pro sebe nebo pro někoho dárek.“

Příprava na uvedenou akci nebyla jednoduchá. Paní Jiřina s manželem zajistila materiál a spolu vyřezali domečky. Dále zajistila veškeré potřeby na malování. V uvedený den (23. 8. 2023) přišlo malovat pět dětí, které nezlákalo velmi krásné počasí ke skotačení na koupališti. Důkladněji bude nutné také promyslet propagaci velice zajímavé akce.

Paní Jiřina se spolu s paní Janou Šikýřovou a dalšími dvěma maminkami věnovala naplno dětem.

Malovalo se v portiku husitského kostela. Děti byly zcela ponořené do zajímavé činnosti. Celé odpoledne bylo hravé a plné dětské radosti. Výsledkem byly nádherně pomalované dřevěné domečky. Každé dítě si odneslo domů dvě krásně vybarvené chaloupky.

Všichni odcházeli domů zcela spokojeni. Nepřekvapuje proto, že se paní Jiřina následně rozhodla: „Pro veřejnost uděláme na jaře druhé setkání.“ Všichni dospělí zaslouží veliké poděkování, protože se jim podařilo aspoň na chvíli proměnit své blízké okolí ve šťastnější a radostnější místo k životu. A to nejdůležitější nakonec – děti s nadšením tvořily a prožily radost z dokončeného dílka.