Znáš Bibli?

27Zář2023

Čas: Od 16:00h

Místo konání: U nás ve sboru, Nábřeží Svat. Čecha 1302

Září 2023

Dne 27. září jsme uspořádali seminář Znáš bibli, kterého se zúčastnilo šest (jeden se omluvil) nejaktivnějších členů naší náboženské obce, kteří plně ctí a naplňují stěžejní zásady CČSH:

• zachovávat svobodu svědomí a náboženského přesvědčení jednoho každého tak, aby se nikomu nesmělo z jeho dobrého přesvědčení nic bráti ani vnucovati
• nemít předsudky proti vědeckému poznání, jemuž některé představy Písma svatého odporují
• nemít předsudky proti poznání, které bylo prověřeno kritickým myšlením
• usilovat o naplnění poslání náboženské obce
• hledat cesty k šíření evangelia¸ které obsahují jazyk a prostředky doby, kterým lidé okolo nás (a mimo církev) rozumějí.

Nepřekvapí proto, že jsme využili rovněž informace na internetu, které jsme promítali pomocí dataprojektoru. Délku semináře jsme stanovili na jednu a půl hodiny s tím, že nebudeme přijímat žádná společná stanoviska. Ke konci semináře jsme vyřešili dva testy, které ukázaly, že
naše základní znalosti bible jsou výborné.

Průběh semináře byl nečekaně živý. Nejdůležitější závěr z celé akce byl: všichni odcházeli spokojeni, a i s náměty pro přemýšlení a další konání. Rovněž jsme se posílili v poznání: „Má-li se v budoucnu stát něco zásadně nového, pak se to nemůže dít jinak než skrze společenství naděje, kde se budeme ve své víře posilovat, kde budeme u toho, kde budeme to nové spolu tvořit.“ (viz –https://protestant.evangnet.cz/node/3589).

Ještě pár poznámek k samotnému průběhu semináře. Nemohli jsme se nezmínit o výpovědi farářky CČSH Martiny Viktorie Kopecké. Zajímavá byla i diskuse o poslání CČSH a připomenutí si přínosu křesťanství. Velice živá byla diskuse o bibli.
Rokovali jsme také o úvahách v knize patriarchy Tomáše Butty – Církev v obzoru budoucnosti (strana 31, 59, 60). Za velice důležitou znalost považujeme jednoznačnou formulaci pilířů identity naší církve, kterou patriarcha uvedl:

Dle našeho názoru bychom doplnili ještě za 5) legislativa CČSH (právní předpisy CČSH), které je prospěšné (u vedoucích hodnostářů nutné) znát.