SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

02 – červen 2021

ZPRAVODAJ

Náboženské obce
Církve československé husitské
v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH)

Nově zvoleným patriarchou naší církve se stal Tomáš Butta.

V sobotu 19. června 2021 byl do funkce nejvyššího předsta-vitele Církve československé husitské v rámci volebního sněmu zvolen Tomáš Butta. Stal se tak opětovně patriarchou na další funkční období sedmi let, do r. 2028.

Ve svém poděkování zmínil nutnost Boží soucitné podpory a ochrany i fakt, že vše skutečně hodnotné provází těžké chvíle a je dobré, nese-li je člověk s druhými… „aby Boží království, které je tak úžasné, které nám Kristus daroval a chceme ho zakoušet v naší církvi… aby skrze naši službu mohlo v náboženských obcích, všude, v aktivitách církve – i když pomalu – růst…“.

Žádáme majitele uren, aby si přišli vyzvednout klíč
(každou středu) od nové branky (nové oplocení).
Zároveň sepíšeme nájemní smlouvu o uložení urny.

Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé!

Jmenuji se Samuel Vašín. Byl jsem jmenován farářem a pověřen správou naší obce v lednu 2021. Studiem na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem dosáhl titulu bakalář. Jsem ženatý.

Vedle Trhových Svinů spravuji rovněž Náboženskou obec v Prachaticích a v Křemži. Vyhradil jsem proto pro duchovní, pas-torační a administrativní činnost v Trhových Svinech středy.

Bohoslužby jsou slouženy každou středu od 17:00 hodin. Případné změny oznámím telefonicky. Zašlete mi prosím Vaše telefonní čísla.

Rovněž pokračujeme v údržbě a opravách našeho sboru. Byly doplněny nové hasicí přístroje.

Náročná oprava poničeného a chybějícího oplocení spěje ke zdárnému konci.

Ve spolupráci s Rodinným centrem Trhováček jsme založili komunitní zahradu.

Další informace najdete ve vývěsní skříňce před naším sborem (kostelem) nebo zde na webu či facebooku https://www.facebook.com/…ice

Církevní minimální příspěvek ve výši 500,- Kč za rok 2021 můžete předat osobně nebo zaslat na účet 2201931804/2010.
Pokud jste příspěvek již uhradili, děkujeme.

Váš farář Bc. Samuel Vašín
email: sam.sos@seznam.cz / mobil: 601 154 721