SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

03 – září 2021

ZPRAVODAJ

Náboženské obce
Církve československé husitské
v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH)

Dne 28. října 1918 došlo v Praze k vyhlášení československé samostatnosti (vznik Československé republiky).

Náš první prezident Tomáš Garigue Masaryk si získal úctu většiny našeho národa i svými morálními postoji. Je proto poučné a zajímavé věnovat pozornost jeho výrokům (citátům).

„Růst na zdravém vzduchu a v sluníčku, rozumně jíst a pít, žít mravně, pracovat svaly, srdcem, mozkem, mít starosti, mít cíl – to je celý recept makrobiotiky, a neztratit živý zájem: protože zájem, to je právě život sám, bez zájmu a bez lásky není života.“

Žádáme majitele uren, aby si přišli vyzvednout klíč
(každou středu) od nové branky (nové oplocení).
Zároveň sepíšeme nájemní smlouvu o uložení urny.

Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé!

Bohoslužby: každou středu od 17:00 hodin

Připravujeme:

13. října 2021 od 18:00 hodin v našem sboru
přednáška o Albánii farář Samuel Vašín

28. října 2021 od 17:00 hodin v našem sboru
slavnostní shromáždění u příležitosti vzniku ČSR

Děkujeme:

paní Lucii Papouškové (Horní Stropnice) za květinovou výzdobu sboru a za trampolínu

panu Thomasovi Wanlimu (Trhové Sviny) za vytvoření webových stránek NO CČSH v Trhových Svinech

paní Janě Fialové (Olešnice) za finanční dar, za který byly nakoupeny stojany na prapor NO CČSH a vlajku ČR

Diakonie (pomoc a služba):

manželé W. (Trhové Sviny) – příspěvek na dovolenou

pan Gabriel Kalocsányoi (Jílovice) – sbírka na brýle

Další informace najdete ve vývěsní skříňce před naším sborem (kostelem) nebo zde na webu či facebooku https://www.facebook.com/…ice

Církevní minimální příspěvek ve výši 500,- Kč za rok 2021 můžete předat osobně nebo zaslat na účet 2201931804/2010.
Pokud jste příspěvek již uhradili, děkujeme.

Váš farář Bc. Samuel Vašín
email: sam.sos@seznam.cz / mobil: 601 154 721