SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

04 – listopad 2021

ZPRAVODAJ

Náboženské obce
Církve československé husitské
v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH)

Začněme nový rok 2022 v Božím jménu a přejme si, aby bylo pro nás vodítkem po celý následující čas budoucího roku. V jeho jménu začínejme každé dobré dílo a s jeho pomocí je dokončujme. Boží jméno neznevažujme svými nepravdivými a oklamávajícími řečmi ani sobeckým jednáním. Vždyť poznat Boží jméno znamená poznat jeho lásku a milosrdenství.

V čase budoucího roku nás může mnohé přimět k nesoustředěnosti a uprostřed starostí a obtíží můžeme zapomenout na Boží jméno. A přesto, i když takové situace nastanou, můžeme hledat k Bohu cestu zpět a znovu se k němu obracet svojí modlitbou.

ThDr. Tomáš Butta (aktualizováno)

Žádáme majitele uren, aby si přišli vyzvednout klíč
(každou středu) od nové branky (nové oplocení).
Zároveň sepíšeme nájemní smlouvu o uložení urny.

Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé!

Bohoslužby: každou středu od 17:00 hodin

17. 11. 2021 slavnostní ke Dni boje za svobodu a demokracii

24. 11. 2021 zahájení adventu, zapálení adventního věnce

22. 12. 2021 vánoční bohoslužba

29. 12. 2021 bohoslužba se nekoná

Diakonie (pomoc a služba):

  • zaměstnáváme lidi s invalidním důchodem
  • podporujeme Domeček Trhové Sviny formou odpouštění nájemného

Aktuality z naší obce:

  • připravujeme opravu elektroinstalace v zasedací místnosti
  • projednali jsme připojení našeho sboru na vodovodní a kanalizační řad
  • jednáme s městem o prodeji části našeho pozemku a zbudování nového plotu z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců (nový chodník a přechod pro chodce na sousední křižovatce)
  • komunitní zahrada byla plná aktivit a dětského smíchu
  • pokračujeme v aktualizaci adresáře členů NO CČSH

Další informace najdete ve vývěsní skříňce před naším sborem (kostelem) nebo zde na webu či facebooku https://www.facebook.com/…ice

Církevní minimální příspěvek ve výši 500,- Kč za rok 2021 můžete předat osobně nebo zaslat na účet 2201931804/2010.
Pokud jste příspěvek již uhradili, děkujeme.

Váš farář Bc. Samuel Vašín
email: sam.sos@seznam.cz / mobil: 601 154 721