Benefiční koncert Roman Dragoun

12Kvě2023

Čas: 16:00, prodej vstupenek od 15:30

Místo konání: U nás ve sboru Nábřeží Svat. Čecha 1302, Vstupné: 150 Kč

Květen 2023

V úvodu chceme zejména poděkovat Romanu Dragounovi, který uspořádal benefiční koncert ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Výtěžek z koncertu bude použit na připojení husitského kostela k vodovodní a kanalizační síti.

Necelá čtyřicítka návštěvníků si našla cestu do husitského kostela, kde se konal benefiční koncert Romana Dragouna. Známý klavírista, zpěvák a skladatel ve svém téměř dvouhodinovém vystoupení přednesl písně, které posluchači přijali s povděkem a vřelým aplausem. Rovněž zaujal i svým průvodním slovem.

Celá akce byla perfektně zajištěna, od propagace až po občerstvení. Trochu nepříjemné bylo chladné počasí, ale co jiného můžeme od Pankráce čekat.

Velké poděkování patří hlavnímu organizátorovi celé akce Martinu Papouškovi, který se spolu s duchovním Bc. Samuelem Vašínem a Danuší
Petříkovou podílel i v průběhu celé akce na jejím hladkém průběhu. Svojí pomocí přispěli i Jiřina Danielová, Gabriel Kalocsányi, manželé Rolínkovi a Jana Šikýřová.

Děkujeme všem návštěvníkům za účast na benefičním koncertu.

Jinak ani skončit nemůže tento krátký příspěvek, než inspirativními Dragounovými verši z písně Důvěřuj:

Snímám svůj kříž – krásně spíš
má vzdálená,
vílo mých snů – jsem dávno tvůj.
Tak důvěřuj.
Každý prázdný den mě děsí,
do zlých snů nás zamotá.
Jenom víra s láskou kreslí,
dávný obraz života.

Fotografie z uvedené akce najdete pod odkazem Fotogalerie.