Noc kostelů 2023

2Čvn2023

Čas: 17:00 - 22:00

Místo konání: U nás ve sboru

Červen 2023

V rámci akce Noc kostelů 2023 jsme zpřístupnili náš sbor CČSH (husitský kostel) v Trhových Svinech. Naše nabídka aktivit je již pestrá a dobře zabezpečená, protože se akce Noc kostelů zúčastňujeme pravidelně již několik let.

Mgr. Marie Heřmanová, externí duchovní naší náboženské obce, nás přesto všechny překvapila volbou úvodní modlitby. Přečetla nám Modlitbu za pravdu, kterou vydal Karel Čapek v Lidových novinách 25. září 1938. Jde současně o jeho poslední text před „Mnichovem“. Text je i v dnešní době překvapivě aktuální a stojí za hlubší zamyšlení. Tři měsíce od zveřejnění „Modlitby za pravdu“ uštvaný a utrápený z vývoje v Československu Karel Čapek zemřel.

Spolupráce s Novohradským smíšeným sborem je jistotou úspěchu celého večera. Je obdivuhodné, s jakým nasazením a procítěním předvádí svůj rozmanitý repertoár. Letos Novohradský smíšený sboru skvěle doplnilo vystoupení vokálního čtyřčlenného uskupení Calypte, které má ve svém hudebním portfoliu nejrůznější skladby – klasická hudba, jazz, gospel a moderní popové písně.

V letošním roce se v početném obecenstvu objevilo více dětí. Pozorně sledovaly koncertní vystoupení a zúčastnily se i komentované prohlídky husitského kostela. I když nenašly odpověď na všechny položené otázky během výkladu, odnesly si domů kromě poučení i velice pěkné pexeso Noc kostelů (vydala Českobudějovická diecéze římskokatolické církve).

Účastníci komentovaných prohlídek měli celou řadu otázek. Byli většinou překvapeni působivým architektonickým řešením celé stavby (neoklasicismus). Zaujala je rovněž historie vzniku a působení Církve československé husitské včetně naší náboženské obce.

Novinkou oproti předchozím létům bylo v pozdní večer nepříliš navštívené (zúčastnili se pouze členové naší náboženské obce) rokování Krize hodnot?, které bylo živé a dotýkalo se především křesťanského života naší náboženské obce. Shodli jsme se, že zvýšíme úsilí o větší čistotu našeho působení.
Celá akce se v našem sboru nesla v přívětivém duchu. Při odchodu většina lidí děkovala za krásný zážitek.

Děkujeme všem – divákům za hojnou účast a našim členům – Mgr. Marie Heřmanová, Martin Papoušek, manželé Rolínkovi, Danuše Petříková – za aktivní organizační podíl na zdařilé akci.

Celý článek se nabízí zakončit výpisem z Čapkovy Modlitby za pravdu:
„ … Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem
kterýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!“

Článek byl zveřejněn v týdeníku CČSH Český zápas 27, 2. červenec 2023, strana 3.

Fotografie z uvedené akce najdete pod odkazem Fotogalerie.