Noc kostelů

AKCE PROBĚHLA!
10Čvn2022

Čas: 17:00 - 22:00

Místo konání: Trhové Sviny, Bezručova ulice, sbor (kostel) CČSH

NOC KOSTELŮ 2022 – Sbor Církve československé husitské Trhové Sviny

V pátek 10. června 2022 jsme se připojili k evropskému projektu Noc kostelů. Veřejnosti jsme nabídli bohatý program – od aktivit pro děti, komentovanou prohlídku sboru (kostela), výstavu  obrazů Daniela Bechera, možnosti zapálení svíčky jako vzpomínku na své blízké nebo poděkování, prosbu, odpuštění …

Největší zájem byl o vystoupení Novohradského smíšeného sboru pod vedením Mgr. Hany Kudrnové. Členové pěveckého sboru si připravili téměř hodinové vystoupení. Výběr písní byl velmi pestrý – od náboženských přes středověké a lidové. Převážně šlo o česky zpívané písně, ale slyšeli jsme také slovenštinu, polštinu a latinu. Posluchači ocenili každou píseň vřelým potleskem.

Celý program uvedl krátkým ale výstižným projevem Martin Papoušek, který se spolu s Vilibaldem Rolínkem zasloužili i o velmi úspěšnou propagaci celé akce.

Marie Heřmanová navázala četbou modlitby Za vlast a pokoj. Jak aktuálně zaznělo: „ … Chraň nás před válkami a veď všechny lidi na celém světě k úsilí o zachování pokoje podle tvé svaté vůle, neboť ty jsi, Hospodine, Bohem míru a pokoje.“

O vlasti, vlastenectví velice moudře napsal Tomáš Garrigue Masaryk, náš první prezident: „Vlastenectví je láska k vlastnímu národu, nikoli nenávist k jiným.“