Slavnost Mistra Jana Husa

6Čvc2022

Čas: Od 18:00

Místo konání: Sbor CČSH, Bezručova ul., Trhové Sviny

Naše náboženská obec uspořádala dne 6. července 2022 akci Slavnost Mistra Jana Husa. I když se jedná o připomínku dne upálení Mistra Jana Husa, chceme touto akcí vzdát hold naší velké historické osobnosti. Máme důvod být na Mistra Jana Husa hrdi , což je důvodem nejen pro vzpomínky, ale i důvodem oslavy.

Sešli jsme se již hodinu před začátkem bohoslužby na Rokování (společné živé debatování). Uvedená aktivita vznikla na základě spontánního přání členů náboženské obce sejít se a nezávazně si popovídat. Jedná se o projev dobrých a přátelských vztahů uvnitř našeho sboru. Dohodli jsme se, že se budeme takto setkávat jednou měsíčně.

Velice příjemným oživením hojně navštívené bohoslužby bylo pěvecké vystoupení paní Petry Wallner, která bydlí v městě Schwabmünchen (německá spolková země Bavorsko). Zálibou paní Petry je zpěv a skládání písní, hudba ji naplňuje a zpěvem chce lidem rozdávat radost. Zazpívala česky dvě písně z vlastní tvorby. Největší potlesk ale sklidila za Cohenovu skladbu Hallelujah s českým textem.
Jak je již tradicí, farář Samuel všechny zaujal poutavým kázáním o Mistru Janu Husovi.

Po bohoslužbě všichni vyrazili na komunitní zahradu, kde bylo připraveno malé občerstvení. Manželé Polákovi (heligonka a bicí) se postarali o dobrou náladu svojí pěknou hudební produkcí. Všude vládla pohoda a přívětivá nálada. Nejradostnější pohled ale byl na děti, které sportovaly, malovaly si, opékaly buřty a psaly do naší kroniky.
Poděkování za přípravu úspěšné akce zaslouží Samuel Vašín, Marie Heřmanová, Jaroslav Tichý, Tomáš Wanli, Vilibald Rolínek a zejména Martin Papoušek, který propagaci akce věnoval spoustu času.

Ještě krátká úvaha na závěr. Nábožensky založení lidé určitě porozuměli obsahu celé řady pořadů v České televizi o Mistru Janu Husovi včetně bohoslužby v Betlémské kapli. Mistr Jan Hus je zejména pro husitskou církev svědek Boží, který vybízí k následování Krista. Mistr Jan Hus od Ježíše vyšel a zvěstoval slávu Boží.

Co ale asi říká či neříká odkaz Mistra Jana Husa lidem, kteří nejsou nábožensky založení?
Drtivá většina z nich by se měla shodnout na tom, že stále živý odkaz Mistra Jana Husa představují duchovní, morální hodnoty, které Hus vyznával, hlásal, psal o nich, ale hlavně je žil a pro ně i zemřel. Víme ale, co jsou to ty duchovní, morální hodnoty? Neredukujeme je v případě Mistra Jana Husa pouze na pravdu? Nebo je naše současná společnost nepotřebuje znát a zejména dodržovat? Odpovědi a pravdu již hledejte sami.