Zpíváme společně koledy s Novohradským smíšeným sborem

14Pro2023

Čas: Od 18:00h

Místo konání: U nás ve sboru

Prosinec 2023

Akce Zpíváme koledy společně s Novohradským smíšeným sborem se již v našem sboru (husitském kostele) stala krásnou tradicí.

Novohradský smíšený sbor je neprofesionální pěvecký sbor, který se schází již téměř třicet let pod vedením sbormistryně Mgr. Hany Kudrnové. Repertoár sboru tvoří lidové, světské i duchovní skladby od středověku až po současnost.

Vyslechnout si koncert sboru je umělecký zážitek. Zcela patrné je, že sborové zpívání je pro všechny členy sboru aktivně a smysluplně naplněný volný čas. Je vidět, že jsou rádi pospolu. Tuto pozitivní energií velmi úspěšně přenesli do celého prostoru našeho husitského kostela.

Úžasný byl závěr celé akce. Mohli jsme si zazpívat spolu s Novohradským smíšeným sborem známé koledy, které do pěkného sborníčku zařadili manželé Rolínkovi. Sborníček každý účastník společného zpívání obdržel jako malý dárek. Ve sborníčku jsou vedle koled zařazeny vánoční obrázky, které si mohou zájemci (zejména děti či vnoučata) doma vybarvit. Jsou tam také zařazeny i informace o naší náboženské obci a krátké zamyšlení proč se rozhodnout pro křesťanskou víru. Samozřejmě nechybí přání všeho nejlepšího do nového roku 2024.

Úvod a závěr úspěšné akce, i když nebyla hojně navštívena, krásným slovem a modlitbou doprovodil náš duchovní Bc. Samuel Vašín. Martin
Papoušek , který celou akci zajistil po organizační stránce, poděkoval sboru a sbormistryni předal kytici.

Děkujeme všem účastníkům za velmi přívětivý prožitek a jmenovaným za jejich pomoc při organizačním zajištění uvedené akce.

Doporučujeme prohlédnout si fotogalerii z uvedené akce.