Památka zesnulých

1Lis2023

Čas: Od 17:00h

Místo konání: U nás ve sboru

Listopad 2023

Ve středu 1. 11. 2023 jsme si na bohoslužbě připomněli významný křesťanský svátek Památku zesnulých – Dušičky. Vzpomněli jsme s láskou a úctou na své zesnulé. Duchovní Bc. Samuel Vašín svým kázáním podtrhl poklidnou a zbožnou atmosféru, kterou plně vystihuje
následující úvaha:

Smrt nás nemůže odtrhnout od těch, které milujeme. Jejich památka zůstává živá v našich srdcích a my se s nimi setkáváme ve vzpomínkách a snech.
Jako křesťané nejen vzpomínáme na své zesnulé, především se ale modlíme za věčné odpočinutí jejich duší. Mnozí z nás využili také možnosti zapálit svíčku jako vzpomínku na své blízké, nebo poděkování, prosbu či odpuštění.

Danuše Petříková a Jiřina Papoušková opět překvapily zajímavým nápadem, jak umocnit slavnostní atmosféru, kterou můžeme vyjádřit slovy:

Vzpomínky jsou zářivé svíčky, které osvětlují naši temnotu a ukazují cestu k našim milovaným.

I když odešli, jejich láska nás stále obklopuje.

Ještě výstižněji vykreslují celou vzpomínkovou akci následující fotografie:

 

Po dopsání popisu shora uvedeného křesťanského svátku v naší náboženské obci se mi v emailu objevilo dušičkové zamyšlení našeho biskupa Mgr. Lukáše Bujny. Vybral jsem následující část (celé zamyšlení najdete na Sestra smrt (zamyšlení na Památku zesnulých) Plzeňská diecéze (ccshplzen.cz)):

„Život se děje na několika úrovních, tělesné, duševní a duchovní, jež se vzájemně ovlivňují. Protože tyto úrovně jsou často v napětí či dokonce rozporu, je tou největší výzvou, která leží před námi, hledání a nalézání vnitřní jednoty života, bez níž nelze dojít k celistvosti: "Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst" (Matouš 4, 4).“