TGM a Církev československá husitská

21Zář2022

Čas: Od 18:00

Místo konání: Sbor CČSH, Bezručova ul., Trhové Sviny

Ve středu 21.9.2022 jsme si v Náboženské obci Církve československé husitské v Trhových Svinech připomněli významnou osobnost naší historie – prvního československého prezidenta naší nově vzniklé republiky Tomáše Garrigue Masaryka. Bylo to v souvislosti s tím, že 14.9.2022 uplynulo 85 let od jeho úmrtí.

Přestože vzpomínka na TGM byla velmi dobře prezentována, účast občanů byla slabá (celkem devět lidí). Oproti tomu hodnocení akce přítomnými bylo velice pozitivní.

Mgr. Vilibald Rolínek zvolil průběh vzpomínky jako rokování (rokovat – společně živě hovořit, debatovat). S využitím internetu, prezentace a promítáním pomocí dataprojektoru předkládal jednotlivé náměty a všichni přítomní skutečně živě hovořili, dotazovali se a uváděli své poznatky. Obsahem rokování nebyly dějepisné údaje a prezidentův životopis. Byl rozebírán vztah Tomáše Garrigue Masaryka k nově vznikající církvi – Církev československá (husitská) a naopak. Nakonec přítomní vyřešili online test o TGM. Až na jednu otázku – kolikrát byl TGM zvolen prezidentem (4x) – všechny
ostatní byly správně zodpovězeny.

Nejvíce překvapivá byla informace o tom, že Tomáš Garrigue Masaryk předal do archivu Hradu do úschovy zapečetěný dopis. Na základě vůle TGM bude dopis veřejně přečten 19.9.2025. Zanedlouho tedy uslyšíme, čeho se budou Masarykova poslední slova týkat.

Rokování proběhlo ve velmi přívětivé atmosféře. Bylo to také díky panu Martinu Papouškovi, který v zasedací místnosti zatopil a paní Danuši Petříkové, která pro všechny účastníky zajistila malé občerstvení. Mgr. Marie Heřmanová ukončila zajímavou akci společnou modlitbou.

Přítomni se shodli, že velice poučným je Masarykův citát: „Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.“