návštěva kostela CČSH na Palackého náměstí v Č. Budějovicích

9Říj2022

Čas: Od 9:00

Místo konání: kostel CČSH na Palackého náměstí v Č. Budějovicích, sraz u našeho sboru v Trhových Svinech (v 9 hod)

Aktivita naší Náboženské obce Církve československé husitské v Trhových Svinech postupně roste. Naplánovali jsme proto, že v neděli 9. října 2022 navštívíme Husův sbor Církve československé husitské, Palackého náměstí 1154/1, České Budějovice. Cílem akce bylo poznat další sbor CČSH (husitský kostel) a prožít spolu nedělní dopoledne, naplnit křesťanský život v naší náboženské obci společnou aktivitou. Přihlásilo se sedm zájemců. Před naším sborem (husitským kostelem) jsme se sešli čtyři – Majka, Danuše P., Danuše R. a já. V určený čas jsme vyrazili a v příjemném rozhovoru, cesta velice rychle uběhla. V kostele již na nás čekal Gabriel, který jel osobním autem rovnou do Českých Budějovic.

Farář Mgr. Vojtech Pekárik odsloužil bohoslužbu v tradičním ritu a předvedl, že je výborným zpěvákem i kazatelem. Otci s malou dcerou udělil během bohoslužby svátost – první přijímání Večeře Páně. Během bohoslužby nás hrou na handpan zaujal a potěšil pan Josef, který se věnuje muzikoterapii. Bylo to jeho první veřejné vystoupení.

Okamžitě se zrodila úsměvná historka. Paní před námi se při spatření neobvyklého hudebního nástroje (viz obrázek)


zeptala svého doprovodu: „Dneska se bude při bohoslužbě grilovat?“ Bohoslužby se zúčastnili zástupci náboženských obcí z Českých Budějovic, Prachatic a Trhových Svin.

Po bohoslužbě jsme poseděli a popovídali si v zasedací místnosti, kde bylo připravené pohoštění. Svým kuchařským uměním se nenechaly zahanbit ani naše dvě Danuše. Každá upekla vynikající bábovku.

Na závěr nás farář Mgr. Vojtech Pekárik provedl sborem (husitským kostelem) seznámil nás s jednotlivými artefakty. Naši skupinku doplnily sestry z Prachatic. Návrat autem domů probíhal v živém rokování, které jsme pouze přerušili zastávkou ve výborné Pizza del monte. S veselou náladou a přívětivými zážitky jsme se v Trhových Svinech rozloučili.

Autor: Vilibald Rolínek