Slavnost Mistra Jana Husa

5Čvc2023

Čas: 17:00 - 20:00

Místo konání: U nás ve sboru

Červenec 2023

Mezi nejvýznamnější svátky Církve československé husitské patří také ten, kdy si připomínáme působení a učení Mistra Jana Husa. I naše Náboženská obec Církve československé husitské v Trhových Svinech se k slavnostem připojila.

O Janu Husovi bylo vyřčeno a napsáno mnoho. Bohužel Husovo učení bylo také v nejrůznějších dobách vykládáno způsobem, který mocným dané doby vyhovoval. Při posezení u ohně jsme se shodli, že nejlepší odpověď na to, kdo byl Jan Hus, řekl bývalý plzeňský biskup Michael Moc: „Jan Hus byl především křesťan a věřící člověk, který se v tomto duchu angažoval ve společnosti.“

O tom, že se oslava vydařila, svědčí několik skutečností. V prvé řadě to byla poměrně vysoká účast, zejména dětí. Přálo nám rovněž počasí. Meteorologové vyhlásili na odpoledne silné bouřky a vítr. Zatímco informace zmíněnou skutečnost potvrzovaly, na komunitní zahradě u našeho
sboru byl klid a pohoda.

Po posezení u ohně jsme se rozcházeli viditelně spokojeni, protože jsme společně prožili křesťanskou lásku. Ta je spojená s Boží pravdou a láskou a projevuje se v tvůrčí, svobodné a radostné spolupráci lidí a vede k Boží slávě, v dnešním případě prostřednictvím významné osobnosti Mistra Jana Husa.

Na propagaci oslavy se podíleli Martin Papoušek, Jana Šikýřová a Mgr. Vilibald Rolínek. Ing. Jaroslav Tichý dokončil opravy omítek uvnitř sboru, který manželé Petříkovi celý uklidili. Takže ve vzorně uklizeném sboru mohla proběhnout slavnostní bohoslužba.

Duchovní Bc. Samuel Vašín v tradičně podnětném kázání připomněl přínos Jana Husa do dnešní doby. Mg. Kateřina Neff (vedoucí komunitní zahrady) zajistila, aby Technické služby Trhové Sviny posekaly celou zahradu. Gabriel Kalocsányi a Emil Feher připravili ohniště a po celou dobu se starali o udržování ohně. Syn Mgr. Marie Heřmanové BcA. Víťa Heřman DiS. nám skvěle zahrál na kytaru a doprovodil společné zpívání u ohně. Manželé Rolínkovi připravili sbírku Husových citátů a odkazů na jeho učení, o kterých jsme rokovali v přestávkách mezi písněmi. Děkujeme všem jmenovaným za jejich podíl na podnětném a krásném průběhu oslavy.

Největší ohlas měl Husův výrok: „Neboť od první doby mých studií učinil jsem si pravidlem, že kdykoliv poznám v některé věci zdravější mínění, od prvního mínění rád a pokorně ustoupím, věda, že to, co víme, je velice málo z toho, co nevíme, jak praví Temistius.“

Zřejmě málo známou skutečností je, že kazatel sám sobě neříkal Hus, ale husa. Takže je nyní zcela jasný povzdech Jana Husa: „Lituji toho, že se ta husa na těch hostinách tolik krmila a chudých robotu žrala.“ Posezení u ohně proběhlo radostně a v pokoji, ale tak rychle, že jsme se nedostali na rokování o nejdůležitějším odkazu Jana Husa. To jsou duchovní hodnoty, o kterých Hus kázal a podle kterých skutečně žil. Vyznáváme je? Asi moc ne, když vidíme zbytečné problémy v naší společnosti. Měli bychom si proto Husovo učení připomínat nejen ve výroční den, ale při každé vhodné příležitosti. A nejen o zmiňovaných hodnotách mluvit, ale skutečně podle nich žít.

To by byl největší přínos Husova odkazu do dnešní doby.

Fotografie z uvedené akce najdete pod odkazem Fotogalerie.