Zpíváme koledy

15Pro2022

Čas: Od 18:00h po bohoslužbě

Místo konání: U nás ve sboru - Bezručova ul. Trhové Sviny

Náhledová akce na homepagi

Smíšený novohradský sbor opět prokázal, že jeho zpěváci a zpěvačky zpívají s nadšením. Tuto radost dokáží přenést i na své posluchače. Nebylo proto překvapením, že se po každé písni ozval nadšený děkovný potlesk. Bylo rovněž patrné, že si pod vedením sbormistryně Mgr. Haně Kudrnové sbor stále udržuje vysokou uměleckou úroveň.

Po krátkém občerstvení jsme všichni společně začali zpívat koledy podle zpěvníku, který zpracovali členové naší náboženské obce. Na varhany nás doprovázela Mgr. Marie Heřmanová. Bylo slyšet, že všichni zpívají s radostí. Na závěr vystoupil duchovní Bc. Samuel Vašín. Poděkoval Smíšenému novohradskému sboru za vystoupení. Popřál všem požehnané a radostné svátky, do nového roku hodně zdraví a pohody. Všem přítomným udělil požehnání.

Byla to úspěšná akce. Všichni přítomní zažili radost ze společného setkání a společného zpěvu.

Poděkování za výborné organizační zajištění celého večera patří Bc. Samuelu Vašínovi, Martinu Papouškovi, Danuši Petříkové, Mgr. Marii Heřmanové, Jiřině Danielové, Mgr. Danuši Rolínkové, Mgr. Vilibaldu Rolínkovi a Gabrielu Kolocsányimu.

Ještě více než tento článek vypoví fotografie z celé krásné akce, které jsou umístěny v odkazu Fotogalerie.