SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ ZBUDOVANÝ NA PAMĚŤ JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA

04 – červen 2022

ZPRAVODAJ

Náboženské obce
Církve československé husitské
v Trhových Svinech (zkratka NO CČSH)

Četbou lze zažít velice přívětivé okamžiky. Lidé, kteří zajdou s knihou na zahradu (do přírody), mohou zažít krásu přírody a slova. Odtud je již jenom krůček k uvědomění si krásy Božího světa.

Chcete-li zažít něco podobného, přijďte posedět do portika našeho sboru (husitského kostela), který se nachází naproti autobusovému nádraží.

Z volně přístupné knihovničky si můžete vypůjčit knihu, sednout si a číst si. Knihu můžete vrátit nebo si odnést. Po přečtení ji vraťte.

Pokud máte knihy nebo časopisy, které již nechcete, neházejte je do popelnice, ale přineste je do naší společné knihovničky.

Děkujeme. Příjemné zážitky s knihou v přívětivém prostředí.

Komunitní knihovna je přístupná každou středu. Výpůjčku lze objednat i na telefonním čísle 722 610 821 Seznam knih najdete ZDE.

Děkujeme:

 • Samuelovi, Kateřině, Danielovi, Zuzaně, Vildovi, Tomášovi, Martinovi, Majce, Jiřině, Jardovi, Janě, Gabrielovi, Daně, Lence z KIC za významnou aktivitu a pomoc při realizaci Slavnostního setkání u příležitosti 30. výročí vzniku Domečku, výstavy obrazů, projektů Komunitní knihovna a Mobilní toaleta, za údržbu a úklid sboru (kostela)

Milé sestry, bratři, přátelé a podporovatelé!

Bohoslužby:

 • červen 2022 – každou středu od 17:00 hodin
 • červenec 2022 – pouze 6. července od 18:00 hodin
 • srpen 2022 – 17. srpna, 24. srpna, 31. srpna vše od 17:00 hodin

Připravujeme:

 • Slavnost Mistra Jana Husa – středa 6.7.2022
  bohoslužba – 18:00 hodin
  komunitní zahrada – 19:00 – posezení v komunitní zahradě
  (slavnostní oheň, aktivity pro děti, …)
 • Prohlídky sboru (kostela) o školních prázdninách 2022
  červenec, srpen každou středu a sobotu od 13:00 do 17:00 hodin
  možnost domluvy mimo otevírací dobu – +420 607 615 702
  součástí prohlídky je prodejní výstava obrazů Daniela Bechera

Aktuality z naší obce:

 • do komunitní zahrady jsme koupili mobilní toaletu

Další informace:

Církevní příspěvek v minimální výši 500,- Kč za rok 2022 můžete předat osobně nebo zaslat na účet 2201931804/2010. Děkujeme.
Doporučujeme vhodnější formu – zasílat měsíčně na uvedený účet či osobně předávat minimální finanční částku 100,- Kč.

Úsměv nestojí nic, ale přináší mnoho:

Miliardář si zavolá kněze: "Otče, když odkážu církvi milion dolarů, bude moje duše spasena?" "Nevím, ale zkusit to můžeme…"

Váš farář Bc. Samuel Vašín
email: sam.sos@seznam.cz / mobil: 601 154 721